Kontraster nu och då

Vad vore vi utan vår historia? Kullahalvöns historia har satt grunden och format halvön som vi känner den idag. En gemensam röd tråd är konstrasterna mellan det vilda och harmoniska, i människorna och naturen.

Höganäs, en gång Höjeness, ett dåtida fiskesamhälle där befolkningen senare kom att arbeta med kolbrytning. Ortens invånare såg till att staden blev en del av varje svensk fikastund genom de bruna saltglaserade Höganäskrusen som satte orten på kartan.

Samtidigt kom Kullahalvön att spela en stor roll för den svenska turismen. Synden i Mölle blev känd när gemensamhetsbad för kvinnnor och män introducera des i byn, vid spetsen av Kullabergs urbergsklippor. Den skönhet som skapats av naturens kraft och den exotiskt vildmarkslikande halvön blev ett tillhåll för Kulla mannen, konstnärer, författare och naturälskare som vågade utmana samhällets normer.

Kullaberg som är känt för sin dramatiska natur skapar stora kontraster gentemot den annars platta bilden av Skåne.

Sedan 1800-talets mitt har det pratats om ett speciellt ljus på halvön som tillsammans med platsens landsbygd och dess bördiga jordbruksmarker, småbyarnas rika historia och de välbevarade fiskelägena har lockat konstnärer, företagare, besökare och invånare världen över.

Platsen har präglats av kontraster mellan det vilda och harmoniska, det rofyllda och lugna och det oväntade och spännande. Här är invånarna stolta, trygga och välkomnar både nya och gamla vänner till sin halvö. Med milslånga stränder, dramatisk urbergsnatur och pittoreska småbyar förs tankarna lätt till sydliga vidder, inte minst med den geografiska närheten till storstäderna och Europa.

De vilda entreprenörerna gör att Kullahalvön ständigt är i framåtrörelse. Här förädlas det som växer och gror vilket gör destinationen spännande både under och över ytan. Kullaberg som är känt för sin dramatiska natur skapar stora kontraster gentemot den annars platta bilden av Skåne.

Det finns ett rikt konstnärskap som skänker kulturvärde till platsens redan berömda kreativa historia. Halvön är Sveriges keramikmecka och än idag skapas de saltglaserade Höganäskrusen på platsen.

Mer om platsvarumärket

Hur vi hittat vårt DNA

Enkäter, 100-ish dialoger och gräv i arkiven.

Läs mer

Karaktärsdrag och unika tillgångar

Vad gör Kullahalvön unik?

Läs mer