Hur vi har hittat vårt DNA

Ett varumärke består av två delar. Dels den mer hårda delen, trademark, som innehåller logotype, typsnitt och färger, dels de mjukare värderna, brand, som beskriver karaktärsdrag, kultur och DNA. Det som särskiljer ett varumärke från ett annat och gör det unikt. En plats varumärke är mer komplext än ett organisationsvarumärke. Det är alla vi som bor, verkar och besöker platsen som bidrar till och bygger vårt varumärke. Därför har det varit viktigt för oss att involvera både företag, invånare, förtroendevalda, tjänstepersoner och även besökare i denna process. Här kan ni läsa mer om hur vi har gått tillväga.

100-ish dialoger

Vi har under drygt ett år genomfört dialoger, intervjuer och enkäter för att hitta det där som är speciellt med vår halvö. Det som särkiljer vår plats från andra platser, vårt DNA. Så klart så finns det lika många tankar och åsikter som det finns respondenter, men vi tycker oss ändå ha hittat en röd tråd, som vi kan känna igen i allas svar. Det är just det där i kontrasterna, mellan det vilda och det harmoniska. Den vilda äventyraren och den harmoniska och lantliga konstnären.

– Udda vän man inte kan leva utan, en kombo mellan en vild äventyrare och en harmonisk och lantlig konstnär.

Varumärkesanalys och attitydundersökning

När vi hade hittat den röda tråden hos dem som bor, verkar och besöker platsen, ville vi också testa om vår bild stämmer överens med hur resten av Sverige ser på vår plats. Det visade sig att det stämnde väldigt väl överens. När vi bad respondenterna att beskriva vår plats som en person, så var det just kontrasterna mellan det vilda och det harmoniska som slog igenom.

Kärt barn har många namn

– Vi har kallats Höganäs, Höganäs - Kullabygden, Kullabygden och Kullahalvön

Vi ville landa in i ett namn för vår plats för att bli tydligare mot omvärlden i vår kommunikation. Vi testade bland annat var man var mest benägen att flytta, men också vilken plats man helst ville besöka. Där stack Kullahalvön ut i båda kategorier jämfört med de andra namnen. Kullahalvön säger även någon om platsen, att vi är omringade av vatten och är rätt unikt i sig. För hur många halvöar finns det i Sverige?

Vad vore vi utan vår historia?