Platsvarumärket

Som en grund för att kunna utveckla vår destination har vi tagit fram platsvarumärket Kullahalvön. Platsvarumärket är ett viktigt verktyg för att nå Höganäs vision om att bli 30 000 invånare år 2025 och för att vår plats ska vara väl värd att investera i, oavsett om du vill besöka och uppleva halvöns natur, flytta hit och slå dig till ro eller kanske till och med etablera ditt eget imperium på halvön.

Ladda ner bilder från Kullahalvöns bildbank

Ladda ner gratis bilder, logotypes och texter från halvön. Fria för alla som vill vara med och bidra till platsen Kullahalvön att använda.

Läs mer

Ladda upp bilder till Kullahalvöns bildbank

Bidra till platsen genom att erbjuda andra att använda din bilder. Du laddar enkelt upp dina bilder här.

Läs mer

Brand book

Tillsammans kommunicerar vi platsens varumärke.

Läs mer

Grafisk manual

Så här marknadsför vi halvön enhetligt.

Läs mer

Projekt

Stort och smått. Det som bygger vårt platsvarumärke.

Läs mer

Att tillhöra halvön är ett vilt sätt att vara, ett harmoniskt sätt att leva. Enkelt och tryggt men samtidigt så spännande och oväntat.

Karaktärsdrag och unika tillgångar

Vad gör Kullahalvön unik?

Läs mer

Hur vi hittat vårt DNA

Enkäter, 100-ish dialoger och gräv i arkiven.

Läs mer

Vårt löfte och story

Vad vi lovar dig som kommer hit.

Läs mer

Kontraster nu och då

Vad vore vi utan vår historia?

Läs mer

Höganäs vision

Vi har en tydlig vision. Höganäs - väl värt att investera i.

Läs mer