Samarbetspartners

På Kullahalvön tror vi på samverkan. Ju fler vi är som arbetar mot samma mål, desto bättre blir det för våra lokala företagare. Som företagare på Kullahalvön har du tillgång till flera samarbetspartners. Du har därmed tillgång till så många stödfunktioner som möjligt. På Höganäs kommuns hemsida listar vi vilka samarbetspartners vi har och som du alltså kan vända dig till som företagare på Kullahalvön, denna sida är en port in helt enkelt!