Lokaler och verksamhetsmark

På Kullahalvön finns ett brett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. På verksamhetsområdet Tjörröd i Höganäs erbjuder nu kommunen detaljplanelagd mark för industri.

Mark och lokaler är viktiga för företag som vill utvecklas. Kommunens näringslivsavdelning är uppdaterad om ledig kommunal mark för verksamheter och kan ofta ge tips om omgående lediga verksamhetslokaler att hyra eller köpa.

Mark och lokaler för olika typer av verksamhet finns både i Höganäs kommuns utbud och i privat regi. Via vår samarbetspartner Objektvision och med hjälp av lokala mäklare kan du få detaljerad information.