Företagslotsen

Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då ska du boka in en företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag på Kullahalvön.

På en företagslots träffar du tjänstepersoner som kan svara på vilka tillstånd du behöver för att du ska komma igång med din verksamhet och hur din affärsidé på bästa sätt blir genomförbar. Det vill säga vilka utmaningar som finns, hur vi kan övervinna dem och vilka åtgärder och tillstånd som kan behövas. Företagslotsen är kostnadsfri.

För att boka en företagslots, kontakta kommunen näringslivsavdelning via naringsliv@hoganas.se.